Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

Stafettloggen forenkler den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.

Foresatte skal ha tilgang og eierskap til loggen og den bør fungere som en avtale rundt innsatsen for barnet.

Stafettloggen fremmer tverrsektorielt samarbeid, som sikrer at barnet får den innsats det har behov for, og gir en oversikt over ansvarlig for iverksetting og evaluering av tiltak.

Stafettloggen gir en oversikt over ulike aktører som er aktuelle i innsatsen rundt barnet, og gir et overblikk over de ulike aktørers kompetanse og muligheter.

Stafettholdere og aktører kan logge på Stafettloggen ved hjelp av BankID, Commfides eller BuyPass. Er du foresatt må du logge på med BankID. Dersom du ikke har BankID kan du kontakte din bank som vil hjelpe deg med dette.